Waarom dit festival?

We zijn het er allemaal over eens: ‘leerlingen hebben recht op een sociaal veilige school’. Maar hoewel scholen veel losse activiteiten uitvoeren, lukt het moeilijk om deze met elkaar te verbinden. Terwijl ze daardoor wel meer impact zouden krijgen. Daarnaast weten we intussen dat ‘homopesten’ aan de orde van de dag is op scholen. Zo is ‘homo’ het meest gebruikte scheldwoord onder scholieren. Als het gaat om sociale veiligheid, is sociale afstand tegenover (vermeend) homoseksuele* leerlingen een essentiële component.

 

Wist je bijvoorbeeld dat:

 • 1 op de 5 leerlingen geen vriendschap wil sluiten met een homoseksuele medeleerling?
 • 2/3 van de leerlingen afstand houdt van homoseksuele medeleerlingen?
 • 1/3 in de pauze niet naast een homoseksuele leeftijdgenoot zou willen zitten, uit angst voor het sociale stigma?
 • en 1 op 4 homoseksuele leerlingen die wekelijks gepest worden, zelfmoord overweegt?

bron: onderzoek EduDivers

 

Heftige emoties
Zoals hierboven geïllustreerd is de sociale afstand tegenover (vermeend) homoseksuele leerlingen weliswaar een onderwerp met grote impact, maar het staat niet op zichzelf. Eronder ligt een bredere trend: die van de zogenaamd ‘onaanraakbare vrijheid van meningsuiting, geloof en gevoel’. Er zijn onderwerpen die heftige emoties en reacties oproepen bij leerlingen, zoals de holocaust of IS, maar ook homoseksualiteit is zo’n thema. Scholieren beroepen zich bij het uiten van deze gevoelens en meningen op hun ‘geloof’, ‘vrijheid van meningsuiting’ of ‘dat voel ik nou eenmaal zo’.

Docenten vinden het erg lastig om hier adequaat op te reageren en daarbij spelen verschillende vragen een rol.

 • Mag het onderwijs eigenlijk wel diepgevoelde houdingen van leerlingen beïnvloeden en zo ja, hoe doe je dat dan op een handige manier?
 • Wie durft de lijnen uit te zetten als het gaat om de kwaliteit van het omgangsvormen- en diversiteitsbeleid op een school?
 • Wat zijn de omgangsvormen en de normen en waarden die je op jouw school wilt zien?

En als docenten op hun school voortrekker willen zijn voor een inclusief en veilig schoolklimaat, dan lopen ze vaak aan tegen een gebrek aan tijd door de hoge werkdruk en het gebrek aan onderlinge steun.

 

Herken je dit?
Kom dan naar het Festival voor Sociale Veiligheid op School. Dit jaar heeft het festival als motto: ‘elkaar waarderen kun je leren’. Om jou te helpen daadwerkelijk de sociale veiligheid op je school of op de scholen in jouw gemeente te verbeteren kun je kiezen uit diverse interessante workshops die je helpen om de aanpak op jouw school praktische handen en voeten te geven. De afgelopen drie jaar hebben Leidse scholen gewerkt aan integratie van seksuele diversiteit in de schoolafspraken hoe je met elkaar omgaat en hun educatief programma. De door hen opgedane ervaringen dienen tijdens dit festival als voorbeeld, zodat we met elkaar ‘best practices’ kunnen formuleren. Het gehele programma van de dag vind je hier.

 

Deze dag is bedoeld voor:
Docenten en zorgcoördinatoren;
Directeuren en bestuurders;
Politici, ambtenaren en belangenbehartigers;
En ook leerlingen zijn van harte welkom.

Waar we het -kort samengevat- over gaan hebben is het belang van een doorlopende leerlijn, afspraken binnen het team en een integrale aanpak.

 

Wat neem je aan het eind van deze dag mee?

 • Je weet welke aspecten van invloed zijn op sociale veiligheid.
 • Je weet hoe je seksuele diversiteit een plek kunt geven binnen het bredere kader van sociale veiligheid.
 • Je hebt ervaren welke rol jij speelt en vastgesteld wat je kunt doen om de sfeer op jouw school veiliger te maken.
 • Je bent enthousiast geworden om vanuit jouw eigen kwaliteiten met dit onderwerp aan de slag te gaan.

 

Voel je je aangesproken? Reserveer dan NU jouw toegangskaart(en)!

 

Over de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit
De afgelopen 8 jaar heeft de integratie van aandacht voor seksuele diversiteit een impuls gekregen. De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit (een door het ministerie van OCW ingesteld samenwerkingsverband tussen de AOb, CNV Onderwijs, het CBOO en EduDivers) is bij veel initiatieven betrokken geweest. Ze heeft daarbij steeds betrokkenen met elkaar in contact gebracht en de discussie losgemaakt over wat nodig en effectief is.

 

* Daar waar we ‘homoseksueel’ schrijven wordt uiteraard ook lesbisch, biseksueel en transgender bedoeld, maar voor de leesbaarheid houden we het op een enkele overkoepelende term.